top of page
Que ofrecemos?
7.png

500 CURSOS

GRATUÍTOS

6.png

SOPORTE

TÉCNICO

9.png

CONTIDOS INTERACTIVOS

8.png

FORMACIÓN

ACTUALIZADA

Esta Escola Virtual de Formación gratuíta pon á túa disposición un completo catálogo de cursos multimedia e interactivos de diferentes áreas formativas, que te permitirá mellorar o seu perfil profesional.

Os cursos están deseñados utilizando recursos multimedia para a aprendizaxe de contidos e contan con exercicios e unha avaliación final, que a persoa rexistrada deberá superar para poder obter o correspondente diploma.

5.png
Diseño sin título.png

Ao acabar con éxito a formación, obsequiarémosche cun DIPLOMA CERTIFICADO.

Oficina moderna

Escola Virtual

Ancla 1
Ancla 5
Características do Plan Formativo
11.png

Canto dura?

12.png

Cantos cursos podo facer?

14.png

Cantos á vez?

13.png

Como me inscribo?

Esta oferta formativa esténdese ata febreiro de 2022.

Dentro do período de duración do plan formativo podes facer todos os que desexes.

Só un á vez.  O día posterior a acabar un curso, poderá solicitarse outro.

Fácil! Clica aquí e segue todos os pasos que se indican.

Ancla 2
Requisitos para participar
  • Estar empadroad@ no concello de PONTEVEDRA.

  • Ter cumpridos os 16 anos de idade.​​

  • Dispoñer dun enderezo de correo electrónico válida.
     

  • Dispoñer dun equipo informático con conexión a internet.

Ancla 3
Ancla 4
Como é o procedemento de acceso?
17.png

1) Inscrición

É necesario completar o formulario que atopará no apartado Inscrición.

Unha vez cumprimentados os datos persoais e seleccionados os cursos que desexa realizar, enviarase unha mensaxe á súa dirección de correo electrónico para confirmar a súa inscrición. Deberá picar sobre a ligazón incluída no correo ou copialo e pegalo no seu navegador. A súa inscrición quedará confirmada.

19.png

3) Acceso a Cursos

Por cada curso que te fora concedido recibirás no teu correo electrónico unha carta de benvida na que se te indicará o roteiro de acceso á escola, a túa  login e clave, así como as datas de inicio e fin de cada curso. 

18.png

2) Validación

Unha vez confirmada a inscrición, verificaremos que cumpres todos os requisitos para poder participar nos cursos.

O requisito fundamental para poder participar é estar empadroad@ no concello, aínda que poderían establecerse outros adicionais.

Se cumpres todos os requisitos para participar, daráselle por rexistrad@ definitivamente no plan formativo.

20.png

4) Como solicitar outro curso una vez que finalicei un?

Unha vez que terminaches un curso,  desde o día inmediatamente posterior poderás solicitar un novo.

Para iso debes acceder a este mesmo sitio web,  apartado inscrición e selecciona o curso que desexas realizar. 

Xa non será necesario confirmar a inscrición, directamente procederase a conceder os cursos solicitados e recibiras, vía correo electrónico a correspondente carta de benvida.

bottom of page